Yrkes SM

I yrkes SM tävlar duktiga ungdomar>

Yrkes SM är ett evenemang som arrangeras vartannat år i Malmömässan under våren. Yrkes-SM i Malmö anordnas av WorldSkills Sweden och är ett samarbete mellan Staten, LO och Svenskt näringsliv. Tanken och syftet är att öka intresset för att söka till yrkesutbildningar genom att låta representanter för olika yrken visa upp sig och tävla i yrkesskicklighet. De tävlande är ungdomar inom bygg, design, industri, service, it, vård- och tekniksektorn, sammanlagt representeras ett 30-tal olika yrkesgrupper.

Men det är inte de bara de tävlande som får arbeta, även besökarna får möjlighet att prova på olika yrken som kan ge en fingervisning vad man ska satsa på inför kommande yrkesval. En stor del av de yrken som finns representerade på mässan är i stort behov av arbetskraft och det kan alltså vara en god idé att satsa på en yrkesutbildning i ett område det tävlas i då det ger stora chanser till jobb efter examen. Bland de tävlande ungdomarna på yrkes SM får de skickligaste möjligheten att representera Sverige på yrkes-VM och yrkes-EM.

(Visited 40 times, 1 visits today)