Yrkes SM

> Yrkes SM är ett evenemang som arrangeras vartannat år i Malmömässan under våren. Yrkes-SM i Malmö anordnas av WorldSkills Sweden och är ett samarbete mellan Staten, LO och Svenskt näringsliv. Tanken och syftet är att öka intresset för att söka till yrkesutbildningar genom att låta representanter för olika yrken visa upp sig och tävla […]

Mer