Använd ljuset till din fördel

Under mitt arbete med ljussättning har jag lärt mig att även enklare framträdanden kan bli så otroligt mycket bättre av att ljussättningen manipuleras på rätt sätt. Detta kan med fördel åstadkommas på två sätt – genom att flytta ljuset eller dig själv. Innan du ställer dig vid talarpodiet bör du iaktta huruvida ljuskällan står rakt över eller är något förskjutet i förhållande till podiet. Övrig belysning bör samtidigt hållas begränsad. Resultatet blir då att du som talare får så mycket fokus som möjligt och publiken lättare att vila blicken på just dig.

En strålkastare belyser en scen

(Visited 1 times, 1 visits today)